ULTRALYDSSCANNING

Ved ultralydsscanning kan man danne billeder af både led, sener, muskler, ledbånd, slimsække og i nogle tilfælde også af knogleoverflader.

Fordelen ved ultralydsscanning er, at det giver mulighed for at vurdere vævets tilstand, og derved kan den være med til at præcisere/ vurdere en skade og dens omfang.
Det er også muligt at foretage ultralydsscanning under bevægelse, hvilket giver mulighed for vurdering af f.eks. et leds bevægelighed og bestemte musklers funktionsevne.

Ultralydsscanningen kan således være et godt supplement til den fysioterapeutiske undersøgelse, for at få stillet den rigtige diagnose og få iværksat den rette behandling. Ligeledes kan ultralydsscanningen også bruges løbende i behandlingen til vurdering/ måling af vævets forandringer. Den kan endvidere være en god hjælp som dokumentation for en eventuel henvisning til speciallæge eller lignende.

Skanningen er effektiv til at lokalisere skader i muskler, sener og led -især skulder, albue og hånd samt hofte, knæ og fod/ankel.

Vi skanner IKKE indre organer, rygsøjlen samt graviditet.

Hos os vil du kunne blive scannet af fysioterapeut med 15 års erfaring indenfor ultralydsscanning, bl.a. fra eliteidræt og forskning.

Scanningen vil blive foretaget med det nyeste udstyr.

Ultralydsscanninger er ikke tilskudsberettiget, og er derfor en tillægsydelse med egenbetaling.