FODTERAPI

Vi tager hånd om dine fødder.

Vi er 4 statsautoriserede fodterapeuter i huset, som er klar til at forebygge og behandle fodlidelser.

Vi er uddannet til at yde fodterapi og fodbehandling. Autorisationen er din garanti for fodterapeuternes anerkendte uddannelse og dermed behandlingens kvalitet. 

 

Fodterapi behandling

Behandling

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Kalender for tidsbestilling

Tidsbestilling

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Priser

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Produkter

Typography is the art and technique of arranging type to make written language legible, readable and appealing when displayed. The arrangement of type involves selecting typefaces, point size, line length, line-spacing (leading), letter-spacing (tracking), and adjusting the space within letters pairs (kerning).

Statsautoriserede fodterapeuter

Din garanti for en professionel behandling:

Som statsautoriserede fodterapeuter er vi her på klinikken medlemmer af Danske Fodterapeuter. Vi er to statsautoriserede fodterapeuter i huset, som er klar til at forebygge og behandle forlidelser. Vi er uddannet til at yde fodterapi og fodbehandling.

Autorisationen er din garanti for, at vi:

  • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse.
  • Er uddannet til at yde fodbehandling, fodterapi og alm. fodpleje.
  • Fremstiller støttende fodindlæg.
  • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling.
  • Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden.
  • Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko og pleje af fødderne til forebyggelse og bevarelse af fodens funktioner og sundhed.
  • Er uddannet i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer.
  • Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.
  • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring.
  • Er medlem af Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter og får på denne måde ajourført sin viden. 

Tilsynsrapport fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Her kan du finde den seneste tilsynsrapport