ERHVERSAFTALER

Går dine medarbejder og har lidt ondt i kroppen, sidder de for meget ved skærmen eller vil du bare gerne gøre noget godt for dem? Så kunne en firmaaftale med Struer Fysioterapi være en mulighed.

Vi tilbyder behandling i virksomheden - det kan enten være forebyggende massage, fysioterapeutisk behandling af gener eller øvelser til at afhjælpe smerter.

Derudover kan vi tilbyde træning til medarbejderne- det kan være en planche med få elastik øvelser som I selv kan lave sammen, pause gymnastik eller udendørs træningsforløb for 8-10 medarbejdere før eller efter arbejde.
Husk det er fradrags berettiget.

 

Pia laver træningsøvelser med lokal bank

En firmaaftale med Struer Fysioterapi kan betyde:

 • Reduceret korttidssygefravær og stress.
 • Markant øget trivsel.
 • Øget fastholdelse af medarbejdere.
 • Reduceret antal nedslidte medarbejdere.
 • Øget effektivitet og arbejdsglæde.
 • Bedre sundhed.
 • Større trivsel på arbejdspladsen.
Helle massageordning

ERGONOMISK VEJLEDNING PÅ ARBEJDSPLADSEN

– gode vaner, øget trivsel og færre arbejdsrelaterede gener.

Viden om ergonomi, vaner og kultur skaber rammerne for mere sundhed, øget trivsel, øget effektivitet og reduktion i arbejdsskader og sygefravær.

Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og brug af kroppen slider på muskler, led og skelet. Smerter i nakke, skuldre, "musearm", hovedpine, lændesmerter og eks. koncentrationsbesvær er kun få af de mange gener, statisk og ensformigt arbejde, men også fysisk hårdt arbejde kan føre med sig.

Det er ikke kun belastende for den enkelte medarbejder, men kan også få store konsekvenser for de enkelte teams på arbejdspladsen og virksomheden som helhed, hvis problemerne viser sig at være omfattende.

Fokus på og viden om et velovervejet ergonomisk arbejdsmiljø er derfor en god forretning.

Hos Struer Fysioterapi tilbyder vi undervisning og vejledning i ergonomi. Vi tager udgangspunkt i arbejdspladsen, i den enkelte medarbejder, og fokuserer på de muligheder, der ligger for at opnå hensigtsmæssige arbejdsstillinger. Derved minimeres nedslidning ved ensartet og statisk muskelarbejde eller f.eks. hårdt fysisk arbejde. Vi tager udgangspunkt i forskning, men tilpasser det den enkelte arbejdsplads. Vejledningen foregår i dialog, med anatomiske skeletter og håndgribelig teori i øjenhøjde.

Vejledningen er tilrettet din arbejdsplads og kan alt efter behov omfatte viden om og praktisk undervisning i:

 • Kroppens opbygning
 • Fokus på og viden om hensigtsmæssig belastning og arbejdsstillinger.
 • Kultur og vaner på arbejdspladsen, små ændringer gør stor forskel og kan være med til at øge effektiviteten.
 • Variation og optimal brug af kroppen i en travl hverdag giver mere arbejdsglæde - mindre belastning.
 • Træning af kroppen på arbejde og hjemme, instruktion i lette øvelser, der kan anvendes som forebyggelse i løbet af arbejdsdagen og hjemme
 • Viden om rammerne for den gode arbejdsstilling.
 • Ved kontorarbejde vejledes I bl.a. i indstilling af skærm/bord/stol i forhold til arbejde i siddende og stående stilling.
 • Ved arbejde på lager, produktion og transport m.v., vejledes I bl.a. i ergonomisk rigtige måder at løfte, trække og skubbe på.
 • Individuel vejledning i eks. løft, arbejdsstation o.l.
Arbejde på kontor

Hvad får I? - Gode arbejdsvaner på kontoret, på lageret, i produktionen, ved transport etc.

Vejledning og undervisning foregår på virksomheden og tilrettelægges ud fra den enkelte virksomheds behov.

Vejledningen er personlig og sigter mod, at hver enkelt opnår indsigt og forståelse for, hvordan den mest hensigtsmæssige arbejdsstillinger opnås. På den måde minimeres nedslidning ved ensartet og statisk muskelarbejde eller f.eks. hårdt fysisk arbejde.

Al ergonomisk rådgivning gives som udgangspunkt ud fra det inventar og de arbejdsstationer, der eksisterer på jeres arbejdsplads i forvejen. Min opgave er altså IKKE, at rådgive om og anbefale nyt inventar med mindre dette udtrykkeligt er aftalt med ledelsen. Med andre ord, så foregiver mit besøg altså ikke, at rådgivningen ender ud i at virksomheden nødvendigvis skal investere i nye borde, stole etc.

Min fornemmeste opgave er at give håndterbar praksisrelateret viden. Vise hvordan små vaneændringer kan gøre en forskel, opfordre til en kultur, hvor den enkelte medarbejder tager ansvar. Oplyse om og afprøve hensigtsmæssig indstilling af rammerne på den enkelte arbejdsstation, samt vejlede i sunde arbejdsstillinger og lette øvelser som en del af en travl hverdag.