Børn og fysioterapi

Fysisk aktivitet og god motorik tidligt i livet fremmer børns sundhed både fysisk og mentalt.
God motorik spiller en afgørende rolle for børns indlæring, trivsel, selvværd og sociale relationer.
Et barn med bevægelses erfaring er mere tilbøjelig til at fastholde fysisk aktivitet og sund livsstil i ungdommen og ind i voksenalderen.

At være motorisk usikker er ikke en diagnose men et udtryk for en usikkerhed.
Det kan ses tidligt hos barnet men kan også komme til udtryk senere. Det kan vise sig både grov og fin motorisk. Feks. kan det være uoverskueligt at tage tøj på, barnet kan ikke lide at blive smurt ind i solcreme, at få børstet tænder, det kan være svært at holde på en blyant, at binde snørebånd osv.

Det kan være en udfordring at kaste bold- og ramme, cykle, løbe stærkt og at bedømme hvor hårdt et ”rart kram” er.

I skolealderen kan det være svært at sidde stille og koncentrere sig. Der kan vise sig indlæringsvanskeligheder, lavt selvværd eller det kan være svært at deltage i sociale fællesskaber fx sport eller anden aktivitet.

Det er vigtigt at være opmærksom da et lille skub/ fokus kan gøre en stor forskel i barnets videre færden.

Test af baby

Ved henvendelse - Hvad sker der?

Med baggrund i besøg på klinikken, snak og motorisktest lægges en træningsplan eller affærdiges en umiddelbar bekymring, dette gøres med baggrund i nedenstående:

Motorisk vurdering af børn udføres fra 0-16 år. Ud fra 3 standardiseret og evidensbaseret test samt en grundig fysioterapeutisk undersøgelse.
Testene laves hvis man som forældre, undres eller har en bekymring for barnets måde at bevæge sig på, den foretages på klinikken og ender ofte med en snak/ vejledning mellem barn, mor og far og fys. på klinikken.

AIMS testmetode

Med AIMS (Alberta Infant motor scale) kan man undersøge den grov motoriske udvikling hos børn mellem 1-18 måneder.
Testen måler barnets spontane motoriske aktiviteter i fire udgangsstillinger: rygliggende, maveliggende, siddende og stående. Ud fra scoringsark vurderes om barnets motorik er alderssvarende.

Bayley testmetode

Bayley (Bayley Motor Scales) er en test til at vurdering af fin og grov motorik hos børn fra 1-3,5 år, hertil bruges forskellige små legeredskaber.
Testen anvendes til at screene børn med en anderledes (afvigende eller forsinket) motorisk udvikling. Ligesom AIMS gør man brug af scoringsark til at vurdere om barnet er aldersvarende.

Moovement testmetode

Moovement ABC er en standardiseret og evidensbaseret test der identificerer og vurderer motoriske vanskeligheder hos børn fra 3-16 år.
En ABC-test er en undersøgelse af motorik (grove og fine bevægelser samt balance) de små ”opgaver” udføres på klinikken ud fra givne standarder men igennem leg. Testen sammenholdes med øvrige fysioterapeutiske observationer samt forældres observationer mv. og der rådgives i evt små motoriske opgaver, om der skal ske yderligere ifht læge mv eller om der foreslås et fysioterapeutisk træningsforløb.

Pris og Pakker :

Baby tjek : Tidlig vurdering/ vejledning går mest på bekymring/ en generel snak ud fra hvad forældrene står i lige nu. Der afsættes 1 time men der kan bruges mindre.
Pris 500kr.

Motorisk udredning: Efter telefonisk samtale og indledende snak foretages test over 1-2 besøg på klinikken.
Indeholdt heri er at fys. optæller og vurderer testresultat, samt der afsættes tid til konsultation, hvor der gives tilbagemelding til forældre:

A -Herunder gennemgang af testresultat, af ressource områder og områder der evt skal mere fokus på, samt en vejledning af forældre i dette.

B - Eller specifik interventionsplan som igangsættes evt. på klinik med om muligt henvisning/ tilskud fra sygesikringen. Eller som et pakke trænings tilbud over et vist antal gange. Derudover inddragelse af forældre og efter behov med inddragelse af andre omkring barnet evt. dagpleje, børnehave eller lign.
Pris 1400 kr.

Pakkepris tilbydes og tilrettelægges så det passer til netop dit barns behov.

Opfølgning senere pr konsultation 350 kr.